Kristīgās mācības vēsture

1993. – izveidota Starpkonfesionālās kristīgās izglītības kolēģija
1993. – notiek Starpkonfesionāla kristīgās izglītības skolotāju konference
1994. – notiek Latvijas Izglītības darbinieku kongress
1995. – tiek pieņemts „Reliģisko organizāciju likums”
1996. – veikti grozījumi „Reliģisko organizāciju likumā”
1996. – pēc IZM pasūtījuma Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija veic pētījumu „Kristīgās izglītības vieta un loma Latvijas izglītības sistēmā”
1998. – IZM apkopo 1997./1998. m.g. rezultātus kristīgās izglītības laukā
1998. – pieņem jauno Izglītības likumu
1998. dec. – ar Izglītības un zinātnes ministra J.Gaigala rīkojumu izveidoja Reliģiskās izglītības konsultatīvo padomi
1999. – Reliģiskās izglītības konsultatīvā padome izveido darba grupu no četru konfesiju (katoļi, luterāņi, baptisti, pareizticīgie) pārstāvjiem
1999. g. 9. sept. – ISEC rīkojums Nr. 99/78 „Par kristīgās ētikas ievadkursu – „Kristīgā mācība””
2000. 5.dec. – pieņemti MK noteikumi Nr. 462 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu”
2003. 28. febr. – ar Izglītības un zinātnes ministra K. Šadurska rīkojumu Nr. 96 tiek izveidota Konsultatīvā padome Vērtīborientējoša izglītības satura jautājumos.
2003. g. 14. okt. – MK noteikumi Nr. 570 „Grozījumi MK 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 462 „Noteikumi par pamatizglītības standartu””
2004. 19. febr. un 4.martā – Konsultatīvā padome akceptē kristīgās mācības un ētikas mācību priekšmetu standartu 1.-3. klasei.
2004. gada 9. martā – ministra K. Šadurska rīkojums Nr. 144 „Par mācību priekšmetu standartu ieviešanu 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007.m.g.”
2004. g. 1. sept. – Valsts Izglītības inspekcijas operatīvā informācija (81,5% – izvēlējās ētiku; 18,5% – kristīgo mācību)
2004. g. 1.dec. – IZM rīkojums Nr. 766 „Par pamatizglītības satura reformas ieviešanu ar 2005. gada 1. septembri”

Advertisements

One response to “Kristīgās mācības vēsture

  1. Kristīne

    Es ticu Dievam un Mīlu viņu

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s