Vecākiem

Kas ir Kristības mācība?

Kristīgā mācība ir mācība par tradicionālo kristīgo konfesiju (luterāņu,  katoļu, baptistu, pareizticīgo, vecticībnieku) kopējiem kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā. Kristīgā mācība ir starpkonfesionāla, tā koncentrējas uz kristietībai būtisko, sabiedriski un valstiski nozīmīgo. Kristus mācībā atklātais sabiedrības modelis ir ar Dievu centrā un cilvēku kā augstāko vērtību tajā. Vairāk

Intervijas ar Kristīgo mācību skolotājām!

Valmieras rajonā Kristīgo mācību pasniedz 10 skolotājas!

Skolotājas: 1. rinda no kreisās: Ineta Martinsone (Mazsalaca), Ausma Benuša (Viesturi), Pārsla Roķe (Rūjiena), 2. rinda: Sintija Bašķere (Zilaiskalns), Aelita Zirne (Burtnieki), Līga Šmagre (Kauguri), Ilona Rektiņa (Valmiera), Maija Goba (Dauguļi), Anita Laicāne (Rubene)! Lasīt vairāk

Kristīgās mācības stunda Kocēnu pamatskolā!

Pozitīvi par Kristīgo mācību!

2004.gadā tika veikta vecāku un skolu pārstāvju aptauja “Attieksme pret kristīgās mācības mācīšanu 1.-3. klašu skolēniem. Šajā aptaujā tika noskaidrots, ka no visiem vecākiem kas izvēlējušies sūtīt savu bērnu apmeklēt kristīgo mācību, 74% vecāku bērni jau bija apmeklējuši un apmeklē kristīgās konfesijas pasākumus (svētdienas skolas), bet 51% izvēlējās, kuru bērni ne reizi nav apmeklējuši. Tādēļ, turpinājumā sekos pozitīvi izteikumi par kristīgo mācību, kristīgās mācības mācīšanu skolā, kā arī kādēļ vecāki ir izvēlējušies savam bērnam Kristīgo mācību. Vairāk

“Bērni raksta Dievam”

children-write-letters-to-godAutors Mihails Dimovs izdevis grāmatu krievu valodā “Bērni raksta Dievam”, kas ir domāta gan mazajiem, gan lielajiem lasītājiem. Šai grāmatai nav vecuma ierobežojuma. Pieaugušie pasmaidiet par bērnu domām, drebiet, raudiet. Ja tā notiks, tas nozīmē, ka Jums ir dvēsele. Un paldies Dievam. Un bērni, cik bieži vien iespējams, sazinieties ar to Kungu un tādējādi saglabājat sevī visu cilvēcīgo.Vairāk

Advertisements

2 responses to “Vecākiem

  1. Kristiana

    Kāpēc video ir tik īss!? 😦

  2. Inga

    patiesībā kristīgās mācības skolotājai bija liela nozīmē manā dzīvē, tāpēc priecājos, ka Latvijā bērniem ir iespēja mācīties ticības mācību!

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s