Kas ir Kristīgā mācība?

Kristīgā mācība ir mācība par tradicionālo kristīgo konfesiju (luterāņu,  katoļu, baptistu, pareizticīgo, vecticībnieku) kopējiem kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā. Kristīgā mācība ir starpkonfesionāla, tā koncentrējas uz kristietībai būtisko, sabiedriski un valstiski nozīmīgo. Kristus mācībā atklātais sabiedrības modelis ir ar Dievu centrā un cilvēku kā augstāko vērtību tajā.

Kas ir Kristīgās mācības mērķis?

Sekmēt skolēna garīgo un morālo attīstību un spēju pastāvēt mainīgā pasaulē, atklājot iespēju veidot personiskas attiecības ar Dievu un dzīvi apliecinošu attieksmi pret sabiedrību

Ko apgūst Kristīgajā mācībā?

 • Tiek gūtas zināšanas un izpratne par Dieva radītās pasaules kārtību;
 • Mācās apgūt kristīgās dzīves prasmes (lūgšana, kalpošana, sadraudzība);
 • Veido kristīgās vērtībās pamatotu rīcības motivāciju

Apgūstot kristīgo mācību, skolēni demokrātijas apstākļos varēs veidot savu pasaules uzskatu. Bet ticība vienmēr būs Dieva darba un individuālās izšķiršanās jautājums.

Kas māca Kristīgo mācību?

Skolā tiesības mācīt kristīgo mācību ir skolotājam:

 • ar valsts prasībām atbilstošu pedagoģisko izglītību;
 • un tradicionālās Baznīcas (Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīca, Latvijas Romas katoļu Baznīca, Latvijas Baptistu draudžu savienība, Latvijas Pareizticīgā Baznīca) vadības izsniegtu apliecību par tiesībām mācīt kristīgo mācību kā starpkonfesionālu mācību priekšmetu pamatizglītības pakāpē;
 • kurš savā darbībā realizē Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto kristīgās mācības standartu.

Kādēļ vajadzētu mācīties Kristīgo mācību, ko tā bērniem dos?

 • Ja cilvēks brīvprātīgi izvēlas par savas rīcības atskaites punktu Dievu, tas motivē viņa rīcību, palīdz atšķirt būtisko no parādībām, patieso no meliem, ļauno no labā un izvēlēties labo.
 • Šī izvēle dod pozitīvu ietekmi katra indivīda dzīvē, ģimenē, kolektīvā un ir visas sabiedrības ieguvums – atbildīgs pilsonis, kuram nav vajadzīgas sankcijas un regulējoša sistēma no ārpuses, viņu disciplinē kristīgo vērtību sistēma viņā pašā.
 • Balstoties uz kristīgo pasaules uzskatu, iespējams likt stipru pamatu dzīvei, atrast Dieva padomus visām dzīves jomām un principus, pēc kuriem vadīties, veidojot attiecības ģimenē un sabiedrībā.
 • Bībeles sižetos sakņojas pasaules mākslas, kultūras, mūzikas un literatūras vērtīgākā daļa. Tā nav pilnībā uztverama un izprotama bez Bībeles zināšanām.
 • Kristīgā mācība dos iespēju iepazīt Dievu caur Jēzus Kristus personu, tā iegūstot mieru, drošību un stabilitāti savai dvēselei.
 • Kristietības pamatu apguve ļaus atšķirt kristīgo mācību no šobrīd Latvijai uzbrūkošām maldu mācībām.
 • Bībele atklāj cilvēka vajadzību apmierināšanas un dzīves pamatjautājumu (kas es esmu, manas dzīves jēga un mērķis, kas notiks pēc nāves) risināšanas garīgo ceļu, sagatavojot cilvēku Mūžībai.  (Lasīt vairāk)
Advertisements

2 responses to “Kas ir Kristīgā mācība?

 1. Uģis

  Zinu, ka daudzi skolu direktori, kad vecāki izvēlas KRISTĪGOvaiĒTIKU, izdara morālu spiedienu – VAI TAD JŪS GRIBAT, LAI JŪSU BĒRNU IZSMEJ…? u.t.t. Un rezultātā – vecāki izvēlas ĒTIKU.
  Tas ir nelikumīgi un vecākiem ir “jāatver acis”. Nederēs ari arguments, ka MUMS NAV KRISTĪGĀS MĀCĪBAS SKOLOTĀJU. Tad vēl pasakiet, ka nav arī matemātikas un latviešu valodas skolotāju…
  Šī būtu īstā mājaslapa, kurā vecākus informētu par viņu tiesībām un noteikti būtu vajadzīga LEJUPLĀDĒJAMA iesnieguma veidlapa (….) skolas direktoram ar PIEPRASĪJUMU nodrošināt MANAM bērnam kristīgo mācību!
  🙂

 2. Šalom!
  Dievs par kristīgo mācību saka………..ka tā ir maldu vara un maldu mācība – 2Tesalioniķiešiem 2:9-12 ……… ka tā ir aizvietošanas teoloģija, kurā netiek mācīts turēt Viņa iecelto svēto septīto dienu – Šabatu ………..netiek mācīts turēt Viņa ieceltos baušļus (Šabats)……… netiek mācīts trīs reizes gadā iet Viņa priekšā – PEISAX……..ŠAVUOT……..SUKOT

  Mans tīmeklis : http://www.pasaulevala.lv esmu arī draugos.lv tel: 28615913
  Šalom!

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s